اخبار

حضور استاندار سیستان و بلوچستان در زابل

حضور استاندار سیستان و بلوچستان در زابل
روز پنج شنبه دوم اردیبهشت ماه 1400، نشست هم اندیشی به میزبانی دانشگاه زابل با حضور مهندس موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان، خانم دکتر زنگنه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مهندس ارجمندی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل، دکتر عرب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مهندس نیکبخت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مدیران و محققان استانی و منطقه ای در محل سالن کنفرانس هاشمی رفسنجانی برگزار شد. رویکردِ این نشست صمیمانه، بررسی و شناسایی زمینه های همکاری و هم افزایی مدیران و محققین دانشگاهی در حوزه های مختلفِ مرتبط با توسعه منطقه سیستان بود و طی آن دیدگاهها، ایده ها و راهکارهای مرتبط با این موضوع، توسط میهمانان و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه زابل تشریح گردید و مجالِ ارائه یافت.
بخش نخست این نشست با سخنان دکتر افراسیاب رئیس دانشگاه آغاز شد، وی با اشاره ای تطبیقی به آمارِ اعتباری و هزینه ای کشور و استان، به پایین بودن سرمایه گذاری صنعتی در استان اشاره نمود و افزود: ورود صنعت "های­ تک" با هدف ارتقای ارزش افزوده می تواند به افزایش میزان درآمد سرانه استان منجر گردد. وی با اشاره به طرح آبیاری46 هزارهکتار از اراضی دشت سیستان گفت: در این طرح نیز مانند هر طرح بزرگ اقتصادی دیگر، می بایست به مولفه هایی همچون بازگشت سرمایه توجه نمود و این امر می طلبد تا با بهبود مستمرِ طرح، اصلاح نظام کشت، تعریف پروژه های مناسب برای توزیع آب و ... امکانِ تولید ارزش افزوده بالا را فراهم نماییم.
رئیس دانشگاه زابل با اشاره به پتانسیل های توسعه بخش منطقه همچون آب های ژرف، انرژی های نو، مرز و تبادلات مرزی، مسیر ترانزیت چابهار-میلک، انتقال آب عمان و ...، گفت: متاسفانه در شرایط کنونی، مسیرهای توسعه دارای اولویت و مطالبه ی جمعی، در گذارِ دولت ها نسیان می پذیرد. وی گسیلِ تمرکزِ توسعه به سمت صنایع های­ تک و تعریف و اجرایی نمودن بخش دوم طرح 46 هزارهکتاری با هدف بهره برداری و توزیع بهینه آب و نیز تعریف الگوهای کشاورزی مبتنی بر تکنولوژی و همچنین احیای سازمان های عمران منطقه ای به عنوان محملی جهت تجمیع نظرات نخبگان منطقه ای و دانشگاهی و اهرمی برای جلوگیری از تغییر مسیرهای توسعه به تعاقبِ تغییر دولت ها و سیاست ها را، به عنوان دو پیشنهاد مشخص ارائه نمود.
در ادامه تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه زابل نیز به ترتیب ذیل به بیان دیدگاهها ونظرات خود پرداختند: دکتر عرفانیان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن ارائه گزارش پژوهشی، با اشاره به امکانات، اقدامات، ظرفیت ها و اعضای هیات علمی سرآمد؛ دانشگاه زابل را شایسته ی اعتماد مسئولین و تبدیل آن به دانشگاهی مرجع در استان دانست.
دکتر آجورلو رئیس پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، با تشریح اهداف و چشم اندازهای طرح ملی روئین تن سازی سیستان افزود: در این طرح برآنیم تا مدیریت کل نگرانه را جایگزین مدیریت بخشی نگر نموده و با ارائه ی یک روش مدیریتی مشارکتی تطبیقی، علاوه بر بهره مندی از مشارکت تمام لایه های جامع متاثر از طرح، پروژه ای سیال و انسان محور را طراحی و تعریف نماییم.
دکتر محمود سلوکی عواملی چون کوچکتر شدن استان و احیای سازمان عمران منطقه ای سیستان را به عنوان عوامل موثر بر پیشرفت منطقه برشمرد و با اشاره به لزومِ توجه به طرح تلفیقی امرار معاش برای مردم، بر نگاه به استفاده بهینه از آب و ارائه الگوهای جامع و اقتصادی معیشتی به موازات طرح 46 هزار هکتاری تاکیدکرد.
دکتر احمد قنبری با اشاره به اینکه بسیاری از متخصصین دانشگاه زابل  به لحاظ توانمندی های علمی خود در جهان شناخته شده اند گفت: انتظار داریم که مسئولین استانی و کشوری نیز پژوهشگران و متخصصان ما را در برنامه ریزی و ارائه رهکار برای توسعه منطقه ببینند. وی از ایجاد تنوع، بهره ­وری و مدیریت یکپارچه به عنوان راهبردهای توسعه سیستان یاد نمود.
دکتر توحید باقرپور با تشریح مزایا و ارزش اقتصادی استفاده از انرژی باد در منطقه سیستان؛ به ارائه گزارشی تکمیلی در رابطه با مشخصات و مزایای توربین های بادی و تبیین مطالعات صورت گرفته در این خصوص پرداخت و به استناد آن زابل و زهک را از نقاط کانونی استان جهت ایجاد زیرساخت های لازم برای بهره برداری از انرژی باد دانست.
حجه الاسلام والمسلمین مهران مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نیز با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی سیستان، بر لزوم بها دادن به مردم این منطقه تاکید کرد و با تقبیحِ جزیره ای و منفک عمل کردن نهادهای مسئول، از تعامل و هم افزایی و بهره گیری از نظرات صاحب نظران امر به عنوان ضامنِ بهره وری اجتماعی طرح های توسعه ای یادکرد.
بخش دوم این نشست با سخنان مهندس ارجمندی معاون استاندار و فرماندار ویژه زابل آغاز شد و وی برگزاری چنین جلسات علمی و کارشناسی را یک نیاز اساسی و عاملی برای کمک به پیشبردِ اهداف مرتبط با پیشرفت منطقه دانست و در خصوص استفاده از ایده ها و نظرات راهگشای متخصصین دانشگاه زابل و دیگر دانشگاههای حوزه سیستان توسط فرمانداری های حوزه سیستان اعلام آمادگی نمود.
مهندس نیکبخت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، گذر از چالش های مربوط به مشکلات مبحث پیوست اجتماعی طرح 46 هزار هکتاری را نیازمندِ یاری و همکاری دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، متخصصین و معتمدین منطقه دانست و افزود: با عنایت به شرایط آبی امروز سیستان، استفاده از آب چاه نیمه ها بدون بهره گیری از خطوط انتقال متصور نیست و از این رو همه باید جهت آگاهی بخشی به مردم در این خصوص تلاش نماییم. وی آمادگی سازمان متبوع خود را جهت همکاری با صاحبان ایده در بحث الگوی کشت و نظام های بهره برداری اعلام کرد.
دکتر عرب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با ذکر برخی شاخص های آماری و اقتصادی مربوط به استان، پیچیدگیِ تقسیم و توزیع اعتبارات استانی را تابعِ گستردگی و پراکندگی جمعیتی استان دانست و بهره گیری از کمک متخصصین دانشگاهی برای بازنگری و اصلاحِ مطالعات آمایش استان را ضروری و کارگشا توصیف نمود و بر توجه به این سند جهت تدوین اسناد قابل اتکای علمی و برنامه های توسعه ای توسط نخبگان دانشگاهی تاکید و آن را متضمنِ سوقِ منابع مالی بیشتر به استان توصیف کرد.
حسن ختام این نشستِ هم اندیشی، سخنان مهندس موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان بود، وی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین جلساتی، زمینه سازِ ریل گذاریهای جدید جهتِ تحقق اقدامات مورد انتظارِ تمامی دغدغه مندان استان گردد. مهندس موهبتی در تشریحِ  دلایل عقب ماندگی در شاخص های مختلف استان، علاوه بر عوامل و شرایط اقلیمی، به مواردی همچون افزایشِ تحمیلی هزینه های پیمانکاری و نیز خروج سود و عدم گردش اقتصادی این هزینه ها در استان به دلیل غیر بومی بودن پیمانکاران؛ خروج سرمایه و درآمد و عدم تمایل مردم و نهادها به سرمایه گذاری و نیز کم کاری و بی توجهی مسئولین اشاره نمود و پایین بودنِ شاخص های مختلف توسعه یافتگی در استان را عامل اصلی سلبِ امید به ماندگاری و توسعه از مردم منطقه عنوان کرد.
استاندار ضمن تشریح اقدامات توسعه ای دولت در بخشهای مختلف استان، تاکید کرد سفر مقام معظم رهبری در سال 81 و بکارگیری دو کلیدواژه ی "تنگه احد" و "گنج پنهان سواحل مکران" توسط ایشان، سبب ساز توجه خاص و انجام سرمایه گذاری های متعدد دولتی در مناطق مختلف شد و پیامدهای امیدبخش بسیاری را برای مردم و منطقه رقم زد. وی در ادامه افزود: باید با همصدایی، دغدغه های اصلی خود که اجرای نظام بهره برداری از طرح 46 هزارهکتاری و استفاده از شیوه های نوین آبیاری و الگوی کشت با حداکثر سود حاصل است را به گوش مدیران بالادست برسانیم و با جستجوی شیوه های غیرمتعارف تامین آب همچون آب ژرف و انتقال از دریای عمان و نیز بهره گیری از انرژی های پاک همچون انرژی باد با تکیه بر مطالعه و دانش، زمینه عبور از بحران های پیش رو را فراهم آوریم. مهندس موهبتی با تاکید بر لزوم مطالبه گری جمعی و همصدایی در بازتاب نیازها و مشکلات استان، تمرکز بر حل اختلافات با ترجیحِ نگاه ملی و پرهیز از گفتمان غیرسازنده را ضروری توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود دانشگاه زابل با دارا بودن سه دانشکده فعال در حوزه کشاورزی بتواند یاریگرِ دستگاههای اجرایی استان به ویژه سازمان جهادکشاورزی در شتاب بخشی به فرایند توسعه استان باشد و نسبت به عقد قرارداد در زمینه های مورد نیاز استانداری با معاونت پژوهشی دانشگاه نیز اعلام آمادگی نمود.
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۲۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید