شرح وظایف

شرح وظایف معاونت هماهنگی امور عمرانی :

۱. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان
۲. فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی درچارچوب قوانین و مقررات مربوط پیرامون موضوعات خاص
۳. نظارت عالیه بر روند مطالعات، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی سطح شهرستان در راستای اصول نظام فنی و اجرایی کشور .
۴. تشکیل شوراها، کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی در موضوعات مرتبط با حوزه امور عمرانی در سطح شهرستان وپیگیری اجرای مصوبات آنها نظیر :
الف: شوراها و کارگروه های اصلی
- ستاد مدیریت بحران شهرستان : جهت اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی های لازم به منظور پیشگیری، پیش آگاهی، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی در مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی از قبیل زلزله، سیل و ...
- کارگروه انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان، بخش، شهر و روستاها با قوانین و مقررات و حدود وظایف و اختیارات آنها
- شورای هماهنگی ترافیک شهرستان
- کارگروه مدیریت پسماند شهرستان
ب : کارگروه ها و کمیته های فنی و تخصصی فرعی : کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی، کمیته توسعه روستایی و امور دهیاری ها، ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، کمیته نظارت بر پروژه های عمرانی ( زیرمجموعه کمیته نظارت شورای فنی استان )،کمیته مدیریت منابع آب، کمیته مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان و سالمندان، کمیته صیانت از حریم قانونی ، راه ، رودخانه ها ، انهار و کلیه تاسیسات زیربنایی و ...
سایر امورات ووظایف محوله
- نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و بخشداری سطح شهرستان و ارزشیابی سالانه عملکرد آنان در حوزه امور عمرانی
- شناسایی قابلیت ها و تنگناها وتعیین سیاستهای اجرایی و اقدامات اولویت دار و محرک توسعه شهرستان درچارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی و اسناد توسعه استان و شهرستان
- تشکیل بانک آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه امور عمرانی سطح شهرستان
- بازدید و سرکشی های دوره ای از بخش ، شهرها و روستاهای سطح شهرستان
- نظارت بر امور شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری های سطح شهرستان
- نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی.
- نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها.
- تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم منطقه ای به منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌ها.
-نظارت بر تهیه لایحه بودجه دهیاری ها و نظارت بر اجرای لایحه مصوب.
بررسی و مطالعه و همکاری درخصوص طرح های هادی و جامع شهرستان.
-هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر عملکرد شهرداری ها.
- تماس با معاونت های استانداری و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها.
-همکاری با مسئولین ادارات شهرستان در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح.
-کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری ها و ...
-گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه.
-بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبار.
-و ....
-انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.